วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

คำกลอนของนักการศึกษาผู้ยิ่งใหญ่ของไทย

            อันว่าห่วงใดใดในสงสาร

          จะเปรียบปานห่วงลูกหามีไม่

          แต่ถึงห่วงถึงรักสักปานใด

          ก็วางใจให้อยู่กับครูเอย


                                        พ่อแม่รักลูกแม้น   ดวงตา
                                   ยังส่งลูกรักมา  มอบให้
                                   ของเราสิรักษา  ดีสุด  รักเลย
                                   ของที่รับฝากไว้ จะต้องทวีคูณ